Andra nyttiga länkar

En inställning som kan vara lite besvärlig att hitta är den om hur du ställer in ISO på kameran. Du kan gå in i menyn och ställa den till önskat värde men jag märker det är lätt att glömma knappenAuto ISO sensitivity control. För att ändra till det du vill ha som ISO är du tvungen att slå av denna.

Börja med att öppna menyn(menu) på baksidan.

Gå sedan till iso sensitivity setting.

Här kan du sedan välja om du vill ha denna inställning automatisk eller hur du ställer in den. (Auto sensitivity ON/OFF).

Du byter värden och menyer med hjälp av knappen på höger baksida av kameran. Jag lägger in en video hittad på youtube om hur du bär dig åt.